Ansatte

Britt Jacobsen, fagkonsulent 

Britt er utdannet barnevernspedagog, og har en lang og variert yrkeserfaring, med erfaring blant annet fra krisesenter og som miljøterapeut. Hun har stort engasjement for senterets tematikk, og har vært sentral i prosessen med å få etablert et støttesenter i Harstad.  Som gjest vil man kunne møte Britt som en av to som bemanner senteret, parat med en kopp kaffe og et smil, og alltid med tid til en samtale.

 

 

Britt Kampen Tobiassen, fagkonsulent

Britt er utdannet barnevernspedagog, og har en lang og variert yrkeserfaring, med erfaring blant annet fra krisesenter og som miljøterapeut. Hun har stort engasjement for senterets tematikk, og har vært sentral i prosessen med å få etablert et støttesenter i Harstad.  Som gjest vil man kunne møte Britt som en av to som bemanner senteret, parat med en kopp kaffe og et smil, og alltid med tid til en samtale.